Edam 30-10-2005

 
Uit het Noord-Hollands-Dagblad 31/10/05
 
Fraaie ensembles in een machtige kerk

Bijgewoond op zondag 30 okober: concert door Edams mannenkoor Excelsior o.l..v. Wietse Stuurman en m.m.v. het Amsterdams Mandoline Orkest in de Grote Kerk te Edam.

Een kennismaking in de hoofdstad tussen het Edamse koor en het Amsterdamse orkest resulteerde in een tegenbezoek in de Grote Kerk van Edam. "Dit mochten we de Edammers niet onthouden", verklaarde voorzitter jan Radder van Excelsior verguld aan het eind van het concert. Tot grote voldoening van een enthousiast publiek werd als toegift nog een keer het laatste stuk 'Wolga', van Sj. Djesachar in een gezamenlijk optreden herhaald.

Een leuke combinatie, deze twee ensembles, elk met een eigen charme, maar met hetzelfde thema: Russische muziek, die wondermooi klonk in de machtige ruimte van de kerk. Door de gebrandschilderde ramen poogde een gulle najaarszon de kilte binnen te verdrijven. Dat lukte natuurlijk niet helemaal maar de rust die tijdens dit concert op de bezoekers neerdaalde was enige huiver waard.

De spits werd afgebeten door Excelsior dat inzette met 'Svat Santus' en als tweede nummer klonk het 'Tebje Pajom' van C. Lomakin: een danklied, zo bekend dat iedereen het wel mee had kunnen zingen. Dat gebeurde ook, maar in het hart, terwijl oor en ziel geroerd werden door de schoonheid van de melodie.

Het mandolineorkest speelde voor de pauze 'Wolgaklange', een potpourri van bekende vrolijke Russische liederen. De Russische 'Reigentanz', liet meeslepende zigeunerklanken horen. Mandolineklanken: het lijkt zo lang geleden dat deze muziek razend populair was. Nu lieten de leden van liet Amsterdamse orkest horen dat een mandolineorkest nog wel degelijk het aanhoren waard is.

Na de pauze was er opnieuw een optreden van Excelsior met twee composities van dirigent Stuurman, waarbij de bassen heerlijk op de lage noten gingen liggen en de dirigent de muziek de gelegenheid bood om in de gewelven van de kerk weg te sterven.
ERNY VAN DE KLEUT
 
 
Prachtig luisterrijk jaarconcert van Edams Mannenkoor 'Excelsior'30-10-2005
 
Het fraaie zonnige najaarsweer met een temperatuur van rond de 20 graden, weerhield de muziekliefhebbers er niet van om zondagmiddag het Russisch Jaarconcert van het Edams Mannenkoor 'Excelsior' in de Grote Kerk bij te wonen.

Het koor, bestaande uit plm. 30 leden, koos dit keer voor een Russisch repertoire, hetgeen zeker geen gemakkelijke keuze was, maar het ging het koor voortreffelijk af. Een compliment kan tevens gegeven worden aan Nico Greuter, die een solopartij op prachtige wijze ten gehore bracht. Tussendoor was er een optreden van het Amsterdams Mandoline Orkest (AMTG), die de aanwezigen in de Grote Kerk verraste met beschaafde, prachtige bekende muzieknummers, welke prachtig klonken in de kerkruimte. De klanken van de mandolines, versterkt met de akoestiek van de Grote Kerk, gaven een gevoel van rust om naar te luisteren. Geweldig mooi.
Op het slot van het concert was er een gezamenlijk optreden van het mannenkoor 'Excelsior' en het Amsterdams Mandoline orkest AMTG. Hierbij werden de muziek- en zangstukken 'Kalinka' en 'Wolga' op voortreffelijke wijze gebracht. Er volgde een staande ovatie van het dankbare publiek en bloemen werden uitgereikt aan de dirigenten Wietse Stuurman (van Excelsior) en C.W. Malizia (AMTG). Het publiek heeft zondagmiddag genoten van een prachtig Russisch Jaarconcert, waarbij een groot compliment gegeven mag worden aan het Edams mannenkoor, dat uitstekend op dreef was.