Seizoen 2004 - 2005

Jaarverslag
 
Op 26 augustus 2004 kwamen we voor de eerste repetitie van het nieuwe seizoen naar de ons zo vertrouwde Javastraat, blij om iedereen weer gezond en uitgerust terug te zien.
We gingen aan de slag met een driedubbel programma: muziek om te spelen bij concerten in verzorgingshuizen; muziek voor een kerstconcert én muziek die in april 2005 op het programma zou staan bij ons jaarlijkse concert in de Bachzaal.

Op 14 oktober 2004 gaven we het eerste concert. In “Oversingel”, een verzorgingshuis in Weesp. Eén van onze leden is vrijwilligster in dit huis en had het concert georganiseerd. Onze muziek viel zeer in de smaak en de vrijwilligster werd door het verzorgingshuis extra in het zonnetje gezet.

Op zaterdag 6 november 2004 namen we deel aan het Festival Mandoline-Plus in Alkmaar. Er deden vier orkesten uit Noord-Holland mee, die allen een stuk speelden met een solist. Wij speelden een deel uit het gitaarconcert van Chris Mouter, met medewerking van gitarist Frank Noom. Zowel de solist als het orkest kreeg veel lof van de jury.
Als slotstuk van het Festival werd een gastoptreden verzorgd door het Mandolinen-Conzertgesellschaft Wuppertal, onder leiding van Detlef Tewes. Dit Duitse orkest, waar onze (oud-)leden Marijke en Michiel Wiesenekker in meespelen, wist het publiek zeer te boeien.

Op 25 november 2004 speelden we ook “uit”, in Loenen aan de Vecht ditmaal. We gaven een concert in verzorgingshuis 't Kampje. Ook de mensen in Loenen reageerden enthousiast op onze muziek. En we waren er trots op, dat we ondanks slechte verkeers- en weersomstandigheden (files en mist) toch met een vrijwel volledig orkest konden aantreden.
Al jaren wilden we graag een kerstconcert geven en dit jaar kwam het er eindelijk van. Het werden zelfs twee kerstconcerten. Onze twee Friese leden hadden een dag Heerenveen georganiseerd, op zondag 19 december 2004. 's Middags gaven we een concert in Zorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen en 's avonds in de Rotonde kerk in Terband, een klein dorpje vlakbij Heerenveen.
Het was een feestelijke dag. We gingen gezamenlijk met een bus naar Friesland, werden in Mariënbosch onthaald met koffie en lekker Fries gebak en gaven daar, voor enthousiast publiek, een mooi concert. Het orkest werd bij dit concert gedirigeerd door onze tweede dirigent, Lenie Kerkhoven.
Na een lekkere maaltijd, aangeboden door Mariënbosch, bracht de bus ons naar het mooie kerkje van Terband, waar we 's avonds, voor een vrijwel volle kerk, een kerstconcert gaven. Bij de recensies kunt u een verslag lezen van dit geslaagde concert, geschreven door een journaliste van een plaatselijke krant.

Op zondagmiddag 3 april 2005 speelden wij in de Bachzaal in Amsterdam weer ons jaarconcert, waar velen van u getuige van zijn geweest. Het was een mooie, warme voorjaarsdag en de stemming zat er goed in. Het thema van dit concert was “de dans”, we speelden dansmuziek uit verschillende delen van de wereld en van verschillende tijden.
Als gasten traden op gitarist Frank Noom (die samen met AMTG de “Betrachtung über Folia” van Fernando Sor speelde, en het Saxofoonorkest uit Drachten, o.l.v. Karl Veen.

We kijken terug op een zeer geslaagde middag en kregen enthousiaste reacties van het publiek.

Als afsluiting van het seizoen gaven we op 26 mei 2005 nog een concert in een verzorgingshuis, deze keer in Zorgcentrum “de Buitenhof” in Amsterdam Buitenveldert. Helaas hadden, wegens gebrek aan vrijwilligers, niet veel mensen de gang naar de zaal kunnen maken, we speelden dan ook voor een erg klein publiek. Het publiek stelde onze muziek wel erg op prijs.