Seizoen 2007 - 2008

Nieuwsbrief nummer 10, juli 2008

Het is sinds 1999 een goed gebruik om u jaarlijks via een nieuwsbrief op de hoogte te brengen van het wel en wee bij AMTG. Het afgelopen seizoen heeft u vaker dan normaal post van ons gekregen. In oktober 2007 moesten wij u meedelen dat Carlo Malizia, de dirigent van het eerste uur, had besloten per 1 september 2007 te stoppen als dirigent van AMTG. In mei 2008 kreeg u van ons een uitnodiging voor een donateursavond in ons nieuwe reptitielokaal. Met dit besloten concert, op 19 juni 2008, sloten wij een bewogen seizoen af en kreeg u, als donateur, de gelegenheid kennis te maken met AMTG onder leiding van haar nieuwe dirigente, Martine Sikkenk. Aan de vele enthousiaste reacties die wij na afloop van dit mini-concert kregen, konden wij merken dat we goed bezig zijn met ons orkest.

Terugblik
De periode oktober-december 2007 hebben wij onder leiding van onze Concertmeester en 2e dirigente Lenie Kerkhoven gerepeteerd. Lenie was ook onze dirigente tijdens twee succesvolle kerstconcerten, in december 2007, in het Willem Dreeshuis en in het Dienstencentrum Maarten Luther.

Tijdens het laatste kerstconcert werd ons gevraagd of wij een stuk konden spelen tijdens een huwelijksvoltrekking, op 21 februari 2008. De vader van een van de huwelijkspartners was zelf een groot deel van zijn leven dirigent van een mandolineorkest geweest, mandolinemuziek tijdens de plechtigheid zou iets speciaals toevoegen aan deze bijzondere dag. Natuurlijk zeiden wij daar geen “nee” tegen. We speelden opnieuw onder leiding van Lenie, die boven op een tafel klom om orkest én publiek te dirgeren, toen we samen “Over 25 jaar” speelden en zongen.

In januari 2008 heeft onze nieuwe dirigente, Martine Sikkenk, met grote inzet en veel enthousiasme de dirigeerstok ter hand genomen. We stonden direct voor een flinke opgave: het Festival van het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten, op 15 maart 2008, in Hardinxveld-Giessendam. Voor zowel Martine als orkest spannend om voor een zaal vol kritisch mandolinepubliek een eerste optreden te verzorgen. Maar het ging geweldig, getuige ook het juryrapport dat wij na afloop ontvingen.
Een gezellig etentje na afloop, ook in Hardinxveld-Giessendam, sloot een succesvolle dag af.

Op 14 mei 2008 was het Willem Dreeshuis opnieuw onze gastheer, we verzorgden daar een optreden onder bijna tropische omstandigheden.

En tenslotte de eerder genoemde donateursavond, op 19 juni 2008, waar velen van u bij aanwezig zijn geweest. Na afloop hebben we gezellig nagepraat, met een drankje en een hapje. We zijn blij met de goede opkomst, het was een fijne afsluiting van het seizoen 2007-2008.
 
Nieuw repetitielokaal
Sinds januari 2008 repeteren wij in het gebouw van de speeltuinvereniging Batavia, in de Tidorestraat in Amsterdam-Zeeburg. Met pijn in het hart en met weemoed heeft een aantal AMTG-ers in de kerstvakantie 2007 de kast met AMTG-muziek en andere spullen opgeruimd en leeggehaald. Daar lag 40 jaar geschiedenis van AMTG, bijna alle muziek die AMTG ooit gespeeld heeft, oude krantenartikelen, prullaria die verzameld waren tijdens buitenlandse reizen, oude slaginstrumenten en ga zo maar door. Bij al die zaken moet je je afvragen “heeft het zin om dit nog te bewaren?” en tegelijkertijd kost het moeite het weg te gooien. Uiteindelijk zijn de spullen deels verhuisd naar Batavia, deels opgeslagen bij leden en deels weggedaan.
Inmiddels beginnen we goed te wennen in de nieuwe repetitieruimte. Als stadsdeel Zeeburg het betaald parkeren niet gaat uitbreiden naar de avonduren, hopen wij nog lange tijd de wekelijkse gang naar Batavia te maken.

Jaarconcert
In de informatie die wij u eerder dit seizoen stuurden, hebben wij al aangekondigd, dat het jaarconcert van AMTG dit jaar van het voorjaar naar het najaar zou verschuiven. Dit gaf ons en onze dirigente Martine Sikkenk meer tijd en gelegenheid om aan elkaar te wennen en een programma in te studeren.
Inmiddels hebben wij een datum vastgesteld en staat ook het programma al voor een groot deel vast. U krijgt natuurlijk nog een officiële uitnodiging, maar schrijf de datum maar alvast in uw agenda: zondagmiddag 16 november 2008, in de Muiderkerk in Amsterdam.

Plannen seizoen 2008-2009
Natuurlijk zijn we volop bezig plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Er staan al diverse concerten op het programma:
-zondag 21 september 2008: concert in de Sloterkerk in Sloten
-zondag 16 november 2008: ons eigen Jaarconcert, in de Muiderkerk
-zondag 14 december 2008: kerstconcert in het Willem Dreeshuis
-zondag 8 februari 2009: concert in Osira Woonzorgcentrum Bernardus
-zondag 5 april 2009: medewerking aan het concert van het Beverwijks Operette- en Operakoor Animo o.l.v. Piet de Reuver, in Beverwijk

Het is goed mogelijk dat er nog een of twee concerten bijkomen. We houden het programma, met exacte data en tijden, actueel op de website van AMTG. Als u een van de concerten wilt bijwonen, kijkt u dan voor nadere informatie op http://www.amtg.nl

Cijfers:
Op dit moment, juli 2007, heeft AMTG 27 leden en 38 donateurs. Nieuwe leden en nieuwe donateurs worden met open armen verwelkomd!