Donateur worden


 
Steun het Amsterdams Mandoline Orkest A.M.T.G. door donateur te worden.

Het gaat goed met het orkest, maar het kan altijd nog beter! Hard werken is daarvoor echter niet genoeg. Het organiseren van concerten vraagt jaarlijks een groot deel van onze financiƫle middelen. Het huren van repetitieruimte, zijn kosten waar het orkest zelf voor moet zorgdragen. Als u het orkest een warm hart toedraagt, overweegt u dan om donateur van het Amsterdams Mandoline Orkest A.M.T.G. te worden.
 
Donateur worden is niet moeilijk. U kunt donateur worden door minimaal 15.00 euro te storten op giro NL43INGB0004518088 t.n.v. AMTG te Amsterdam, o.v.v. "nieuwe donateur". Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.

Behalve dat u ons hiermee ondersteunt, heeft het voor u ook voordelen:
o wij sturen u eenmaal per jaar informatie over onze activiteiten en concerten,
o Als donateur krijgt u 50% korting op de entreeprijs voor ons jaarlijks concert.

Met vragen kunt u altijd terecht bij Kitty Wortel, email: kittywortel@yahoo.com