Home

Welkom op de website van
Amsterdams Mandoline Orkest AMTG
 
Afbeelding invoegen

A.M.T.G. is een mandolineorkest dat grotendeels is samengesteld uit instrumenten van de mandoline-familie.

In Nederland bestaat nog steeds een traditie van amateur-mandolineorkesten. Het repertoire bestaat veelal uit bewerkingen van werken voor bijvoorbeeld symfonieorkest, maar ook nog wel werken speciaal voor mandolineorkesten.

AMTG is in 1967 ontstaan uit een fusie van twee Amsterdamse orkesten, Juliana en Sempre Avanti. Op dit moment heeft AMTG 22 leden, bespelers van mandoline, mandola, gitaar en contrabas.
                                                                                 ->    Lees verder

 
Jaarconcert AMTG 2020
: Helaas en niet geheel onverwacht heeft de 2e Coronagolf toegeslagen. Hierdoor kan het
                                             van 29 maart naar 25 oktober 2020 verschoven jaarconcert (weer) niet door gaan.
                                             De nieuwe planning is nu 18 april 2021. Wij hopen op 3 keer is scheepsrecht.
Zo 21-02-2021
Zo 18-04-2021


                                                                                                          

Concert in Verzorgingshuis Evean Nieuw Groenland Zaandam
Jaarconcert AMTG in Kerkgebouw de Opgang in Amsterdam 


                                                                                                  Details -> Concertagenda


AMTG in crisistijd

Ook AMTG houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent 1,5 uit elkaar zitten bij de repetities en dat is best wennen. Onderstaand een foto-impressie van de repetitie.
                     
 
Repetitie 17 oktober 2019 AMTG en Zangkoor Odysseus

Ter voorbereiding op het concert van 10 november 2019 hebben AMTG en Zangkoor Odysseus een eerste gezamenlijke repetitie gehouden. Klik hier voor een korte video-opname.

  

Op 10 september 1979 werd onze concertmeester Lenie Kerkhoven lid van AMTG. Op 10 september 2019 was zij dus 40 jaar lid van AMTG. Dit geweldige jubileum moest natuurlijk gevierd worden. Tijdens de repetitieavond op 12 september j.l. sprak voorzitter Ria van der Heiden Lenie toe en zij liet daarbij Lenie's indrukwekkende carriere de revu passeren. Zij benadrukte dat AMTG ontzettend blij met haar is en dat wij allemaal hopen dat zij nog heel lang bij AMTG blijft spelen. Vervolgens overhandigde zij een penning van het NVvMO en een mooi boeket.